Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 38
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от desy
понеделник 03 февруари 2020 - 10:15:41


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 38
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 30.01.2020г.
взето с Протокол № 4

ОТНОСНО: Стратегия за управление на общинска собственост за периода 2019-2023 г.
 
 Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2468 )