Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 39
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от desy
понеделник 03 февруари 2020 - 10:17:32


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 39
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 30.01.2020г.
взето с Протокол № 4

ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Стрелча за 2020г.
 Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2469 )