Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 40
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от desy
понеделник 03 февруари 2020 - 10:19:39


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 40
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 30.01.2020г.
взето с Протокол № 4 
 
ОТНОСНО: Отчет на МКБППМН, Община Стрелча за 2019 г.
 Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2470 )