Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 42
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от desy
понеделник 03 февруари 2020 - 10:24:01


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 42
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 30.01.2020г.
взето с Протокол № 4

ОТНОСНО: Предоставяне на безлихвен заем от собствени бюджетни средства на общината за временно финансиране на Договор № BG05FMOP001-3.002-0075-C05, Осигуряване на топъл обяд в община Стрелча, операция тип 3 Осигуряване на топъл обяд – 2016 – 2020 по Оперативна програма за храни, Фонд за европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица
 Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2472 )