Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 43
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от desy
понеделник 03 февруари 2020 - 10:25:30


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 43
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 30.01.2020г.
взето с Протокол № 4

ОТНОСНО: Промяна в структурата на общинска администрация – СтрелчаНовина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2473 )