Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 56
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от desy
четвъртък 05 март 2020 - 11:09:54


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 56
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 27. 02. 2020г
взето с Протокол № 6

ОТНОСНО: Годишен план за паша за стопанската 2020/2021 година. Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Определяне на Правила за ползването на мерите и пасищата на територията на община Стрелча
 Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2500 )