Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 65
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от desy
четвъртък 05 март 2020 - 11:29:02


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 65
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 27. 02. 2020г
взето с Протокол № 6

ОТНОСНО: Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на терен /петно 1/ публична общинска собственост, включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в община Стрелча за 2020 год. чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаванеНовина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2509 )