Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 68
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от desy
четвъртък 05 март 2020 - 11:37:56


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 68
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 27. 02. 2020г
взето с Протокол № 6
 
ОТНОСНО: Даване съгласие за прекратяване и преиздаване на Разрешително № РС -004/14.04.2014г., издадено от кмета на община Стрелча, за водовземане от минерална вода от находище „Стрелча”, посредством водовземно съоръжение Сондаж 1 ХГ, изменено с Решение № Р- 013/ 27.05. 2016 г.
 Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2513 )