Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 73
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от desy
четвъртък 05 март 2020 - 11:46:40


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 73
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 27. 02. 2020г
взето с Протокол № 6 
 
ОТНОСНО: Предложение за избор на един съдебен заседател за Районен съд - Панагюрище за мандат 2020 г. - 2024 г.
 
 
 Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2518 )