Новина: Съобщение за отлагане на насроченото за 19.03.2020 г. закрито заседанието на ПК на ОбС- Стрелча
(Категория: Проекти на дневен ред)
Публикувано от adm_str2
сряда 18 март 2020 - 11:15:36


Във връзка със Заповед № РД - 01 - 131/17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването относно
усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19,
на територията на Р. България, Ви уведомявам, че  планираното закрито  заседание на
ПК на ОбС- Стрелча,  няма да се проведе.

ИВАНКА ИЛИЕВА
Председател на ОбС-Стрелча


Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2527 )