Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 105
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от desy
понеделник 01 юни 2020 - 14:21:01


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 105
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 28.05.2020 г.
взето с Протокол № 10

ОТНОСНО: Приемане на Годишен финансов отчет на „ВиК-С” ЕООД гр. Стрелча за 2019 година
 Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2617 )