Новина: СЪОБЩЕНИЕ
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
петък 12 юни 2020 - 14:31:17


Във връзка с предотвратяване на рисковете от разпространение на заболяването „Африканска чума по свинете“  започва извършването на проверки от страна на ветеринарномедицинските специалисти на личните стопанства (тип „заден двор“). При установяване наличието на живи животни без регистрация на животновъдния обект, неспазване на биосигурност, без идентификация на животните и несъхраняване на документи, ще бъдат предприети действия по принудително ефтаназиране по хуманен начин на животните и последващо предаване за загробване, а на собствениците им ще бъдат налагани глоби, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Във връзка с горното  Общинската епизоотична комисия проведе


извънредно заседание,  на което бяха  набелязани превантивни  мерки.

Задължения на собственици на "Лично cтопанcтво”/ cтопанcтво тип "заден двоp"/  за  отглеждане на свине:

•    Да подадат заявление за регистрация на лично стопанство, съдържащо броя на отглежданите животни в съответното кметство за вписване в информационна система на БАБХ ведно с приложен договор за ветеринарно медицинско обслужване
•    Да  осигурят   добро ниво на мерките за био-сигурност:
- ограда- да няма достъп на външни хора  и животни
- помещение за свине- стабилни постройки осигуряващи определена площ за животните, непозволяващи достъп на други животни
 - осигуряване на питейна вода  от собствен или централен водоизточник;
 - почистване и дезинфекция – редовно се почиства и дезинфекцира
 - съхраняват фуража, с който изхранват свинете, в затворени съдове и в закрити помещения  без достъп на насекоми, гризачи, птици и други животни.
- свинете не се изхранват с кухненски отпадъци и хранителни отпадъци от животински произход.
•    Да отглеждат до 3 бpоя cвине за yгояване за лични нyжди

Забележка : В този тип обект не cе pазpешава отглеждането на cвине-майки и некаcтpиpани неpези.
Напомняме, че съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, идентификацията на всички видове животни, които се отглеждат в личните стопанства,  е задължителна.


Писмо ОДБХ   изтегли >>>

Заповед РД11-130 29.05.2020г.   изтегли >>>
 
 
 
 
 
Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2628 )