Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 110
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от desy
петък 12 юни 2020 - 14:55:45


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 110
от извънредно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 11.06.2020 г.
взето с Протокол № 11
 

ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Стрелча
 Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2629 )