Новина: СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ВиК-С" ЕООД
(Категория: Актуално)
Публикувано от adm_str2
сряда 17 юни 2020 - 10:30:47


„ВиК-С”ЕООД  уведомява гражданите и гостите на гр.Стрелча, че доставяната от дружеството вода следващите дни няма да отговаря на изискванията за питейни нужди по показателя ”Мътност”. Поройните дъждове над водосбора на водоизточника – река ”Меде дере”  са  замътнили водата в него, а избистрянето и без действащ вторичен утаител на ПСПВ е невъзможно.
 
Ф. Фингаров - Управител 



Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2636 )