Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 149
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от admin
петък 04 септември 2020 - 18:28:26ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА

Р Е Ш Е Н И Е
№ 149
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 03.09.2020 г.
взето с Протокол № 15


ОТНОСНО Отпускане на еднократна финансова помощ на Соня Кръстева Кръстева
Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2709 )