Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 153
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от desy
четвъртък 01 октомври 2020 - 15:33:07


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 153
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 29.09.2020 г.
взето с Протокол № 16

ОТНОСНО Отпускане на еднократна финансова помощ на Радка Петьова Господова
 
 Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2727 )