Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 180
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от adm_str2
петък 27 ноември 2020 - 15:37:35


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА

Р Е Ш Е Н И Е
№ 180
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 26.11.2020г.
взето с Протокол № 20

ОТНОСНО: Приемане на критерии за подбор на физически лица регистрирани на територията на община Стрелча по постоянен или настоящ адрес, имащи право да закупят дървесина, предоставена от Общински горски територии през 2021 г.
 Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2791 )