Новина: ОБЯВА
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
четвъртък 21 януари 2021 - 11:12:02


obyava20210121.jpg 
ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН -ПАЗАРДЖИК
4400 гр. Пазарджик, ул.”Втори Януари” № 10, тел. 034 / 445-463


ОБЯВА

за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина, без провеждане на конкурс

Със заповед № ОХ-1013/10.12.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности, определени за приемане на военна служба в доброволния резерв на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина без провеждане на конкурс.

Информация по обявата, заповедта на министъра на отбраната на Република България, обявените длъжности, необходимите документи и всички свързани с обявата въпроси може да получите в стая № 31 на ет. 3 във Военно окръжие II степен – Пазарджик и/или на телефони: 0885 108 129, 034 445 463

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 29.10.2021 година
Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2836 )