Новина: Съобщение
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
понеделник 01 февруари 2021 - 18:00:53


Община Стрелча въвежда нова услуга за жителите на гр. Стрелча, която е част от програмата за  стимулиране за разделно събиране на отпадъците на територията на общината.
ОП“ БКС и ОИ“ предоставя контейнери за дребни строителни отпадъци на физически лица, образувани от вътрешни текущи ремонти на домовете. Контейнерите са с вместимост до 4 кубически метра и товароподемност до 1 тон.
ВАЖНО !
В тези контейнери ще се приемат само следните строителни отпадъци:
Остатъци от тухли, фаянсови плочки, части от варови мазилки, дребна фракция от бетон.
-    ЗАБРАНЕНО е изхвърлянето на други видове отпадъци, в това число, зелени и битови отпадъци.
За  използване на услугата, следва да се обадите на телефон: 0889320624, 0884905002   


Обръщаме се към гражданите всички ПЛАСТМАСОВИ, НАЙЛОНОВИ, ХАРТИЕНИ И СТЪКЛЕНИ опаковки  да се поставят в съответните контейнери с надпис „ЕКО ПАК“, които са с цветове съответно: ЖЪЛТ,СИН ИЛИ ЗЕЛЕН.

 
konteineri.jpg

ВСИЧКИ ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ от двора, градината или след почистване на тротоара пред домовете, да се поставят в големите контейнери, поставени на  различни точки в кварталите. Ако липсват такива контейнери, позвънете на телефоните.
  Карта на местоположение на контейнерите за зелени отпадъци
http://www.strelcha.bg/Ekologiq/konteineri%20biomasa.pdf

-    ЗАБРАНЕНО е изхвърлянето на зелени  отпадъци,хартия, земна маса и пепел от камини и печки в металните кофи и металните контейнери и бобри, предназначени за битов отпадък.
Приканваме жителите и гостите на града да използват контейнерите само по предназначение.
ДА ПОКАЖЕМ, ЧЕ СМЕ СЪПРИЧАСТНИ В ПОДДЪРЖАНЕТО НА РЕДА И ЧИСТОТАТА.
 По смисъла на Закона за местни данъци и такси, разходите за събиране и  третиране на строителните отпадъци не се включват в такса битови отпадъци.


Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2862 )