Новина: Съобщение
(Категория: Съобщения)
Публикувано от admin
четвъртък 04 февруари 2021 - 18:33:35


Във връзка с влошената епизоотична обстановка по отношение болестта  високопатогенна инфлуенца по птиците, препоръчвамеда се спазват на собствениците на домашни птици  да спазват приетите от Общинската епизоотична комисия  превантивни мерки, а именно:

МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ/ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА
БОЛЕСТТА ИФЛУЕНЦА ПО ПТИЦИТЕ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА

        І. Задължения на собственици на животновъдни обекти/ЖО/ или лични стопанства и ферми за отглеждане на птици:
    Да уведомяват незабавно,обслужващия ЖО ветеринарен лекар или кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици  или при завишена смъртност.
    Да не допускат излизането на птиците извън границите на фермите/дворовете.
    Да не допускат контакт между диви мигриращи или синантропни птици и домашни птици.
    Да създадат условия за разделно отглеждане на домашни патици и гъски(водоплаващи птици) с други видове домашни птици.       
    Да засилят охраната на ЖО и осигурят условия за дезинфекция на влизащите и излизащи в и от обекта ПТС и хора. Да дезифекцират дрехите и обувките при обслужване на обекта и  ги сменят при напускането му. За информация относно дезинфекционни препарати да се обръщат към ветеринарен лекар.
    Да  поят птиците си  само с питейна / чешмяна / вода.
    Да съхраняват в закрити помещения фуража,с който изхранват птиците.
      Собствениците на домашни птици/лично стопанство/да декларират оглежданите птици по вид и брой в съответното кметство.
     Собствениците на ферми да закупят предпазни средства – еднократни ръкавици и противогрипни маски за обслужващите фермата.
    Всички трупове на умрели домашни птици, след аутопсия от обслужващия ветеринарен лекар да бъдат предавани на екарисажна кола.
     Да не  съхраняват фуражи и фуражни компоненти/зърно/ на открито.
     Да спазват ветеринарномедицинските изисквания при търговия с живи птици и животински продукти.

Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2866 )