Новина: РЕШЕНИЕ № 268
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от admin
сряда 05 май 2021 - 18:02:57ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
 

РЕШЕНИЕ
№ 268
от редовно  заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 29.04.2021г.
взето с Протокол №  27


 ОТНОСНО: Прекратяване на съсобствеността между общината и Мариана Георгиева Павлова    върху УПИ I-651  в кв.45 по плана на гр.Стрелча. Одобряване на изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител на стойност 200,00лв без ДДС.
 
 
 
 
 Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2981 )