Новина: Съобщение
(Категория: Съобщения)
Публикувано от admin
петък 15 октомври 2021 - 14:41:19


Община Стрелча  продължава предоставянето на социалната услуга „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19” на 80потребители от  гр.Стрелча, с. Дюлево, с. Смилец, с. Свобода, с. Блатница.
Предоставянето на услугата за нуждаещите се започна от 01.01.2021 г. и ще продължи до 10.12.2021 г.
Целевите групи по проекта са:
 1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение
поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта
си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно
протичане на инфекцията.
2.  Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на
бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа
3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна
подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да
задоволят основните си жизнени потребности

Услугата „Топъл обяд” се предоставя от Домашен социален патронаж – Стрелча всеки  работен  ден  от  седмицата. Във връзка с изпълнението на проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19" се осъществяват съпътстващи мерки, които се изразяват в консултиране на потребителите за ползването на социални, административни, здравни услуги и. др..

 
 Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.3210 )