Новина: СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
четвъртък 04 ноември 2021 - 15:02:14


На 8 и 9 ноември 2021 г. от 17.30 ч. ще се проведе онлайн обучение за всички членове на СИК на територията на област Пазарджик на следните линкове: 08.11.2021 г. -  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTE1NzAxY2ItMjdlMy00MmM5LWI4YWEtODcyZjFkYzgxZTFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d6aa2005-7fad-43a6-aec3-d29489c80162%22%2c%22Oid%22%3a%223725b497-3a49-441c-962c-56af4aef0180%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
 
obu4enie.jpgJoin conversationteams.microsoft.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.11.2021 г. -  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjNkODgxNDgtNzIyNi00ZWNiLWFiMDUtM2M2N2ZjZjUxNWE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d6aa2005-7fad-43a6-aec3-d29489c80162%22%2c%22Oid%22%3a%223725b497-3a49-441c-962c-56af4aef0180%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
 
obu4enie.jpgJoin conversation teams.microsoft.comНовина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.3246 )