Новина: Кметът на община Стрелча Иван Евстатиев подписа договор за реконструкция и изграждане на съоръжения за гасене на горски пожари
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
петък 27 декември 2013 - 15:42:39


Финансовата помощ е в размер на 292 227, 52 хил. лв. Отпуска се по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Съгласно подписаният договор инвестицията трябва да бъде извършена в срок от 24 месеца от получаване на финансовата помощ.
Със сумата ще бъде финансиран Обект „Реконструкция и изграждане на съоръжения за гасене на горски пожари на язовир, находящ се в землището на село Блатница, община Стрелча- 144 372, 44 хил.лв.” и Обект „Реконструкция и изграждане на съоръжения за гасене на горски пожари на язовир, находящ се в землището на село Дюлево, община Стрелча- 108 561,67 хил.лв.”. Останалата сума е одобрена за строителен и авторски надзор и за изготвяне на инвестиционен проект.

Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.330 )