Новина: РЕШЕНИЕ № 394
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от admin
четвъртък 30 декември 2021 - 17:14:32


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА

РЕШЕНИЕ
№ 394
от редовно  заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 23. 12.2021 г.
взето с Протокол № 35ОТНОСНО: Приемане  План за работа на Общински съвет Стрелча за  първото полугодие на 2022 г.Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.3306 )