Новина: РЕШЕНИЕ № 395
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от admin
четвъртък 30 декември 2021 - 17:16:20


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА

РЕШЕНИЕ
№ 395
от редовно  заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 23. 12.2021 г.
взето с Протокол № 35


       ОТНОСНО:  Утвърждаване на официално име и лого на „Център за социална рехабилитация и интеграция” в град Стрелча
Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.3307 )