Новина: РЕШЕНИЕ № 396
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от admin
четвъртък 30 декември 2021 - 17:17:30


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА

РЕШЕНИЕ
№ 396
от редовно  заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 23. 12.2021 г.
взето с Протокол № 35


    ОТНОСНО: Задължително застраховане на имотите-частна общинска собственостНовина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.3308 )