Новина: РЕШЕНИЕ № 397
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от admin
четвъртък 30 декември 2021 - 17:18:39


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА

РЕШЕНИЕ
№ 397
от редовно  заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 23. 12.2021 г.
взето с Протокол № 35


ОТНОСНО: Актуализация на бюджета и инвестиционната програма на Община Стрелча за 2021 г.Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.3309 )