Новина: РЕШЕНИЕ № 398
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от admin
четвъртък 30 декември 2021 - 17:19:50


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА

РЕШЕНИЕ
№ 398
от редовно  заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 23. 12.2021 г.
взето с Протокол № 35
ОТНОСНО: Приемане отчет за изпълнение на Културния календар на  община Стрелча за 2021 г.Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.3310 )