Новина: РЕШЕНИЕ № 400
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от admin
четвъртък 30 декември 2021 - 17:22:14


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА

РЕШЕНИЕ
№ 400
от редовно  заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 23. 12.2021 г.
взето с Протокол № 35ОТНОСНО: Кандидатстване на община Стрелча  по проект „Красива България” (КБ) към Министерство на труда и социалната политика (МТСП), мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”  за финансиране на проект за подмяна на настилките и ново покрито стълбище в двора на НУ "Паисий Хилендарски" гр. Стрелча, УПИ II училище, кв. 100, по плана на гр. Стрелча, общ. Стрелча

Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.3313 )