Новина: ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
понеделник 07 март 2022 - 17:29:37


ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА 2021 – 2028 г. (ПУО)
 
Приложение: Проект на Програма за управление на отпадъците на община Стрелча 2021 – 2028 г. (ПУО) (документът може да бъде намерен и в меню "Екология" - подменю "Програми") Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.3383 )