Новина: ПОКАНА
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
петък 18 март 2022 - 13:43:12


ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ 2022  НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА
 
На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 30 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стрелча, кметът на Община Стрелча отправя покана за участие в общественото обсъждане на Бюджет 2022 г. при следния

ГРАФИК: 
с. Дюлево29.03.2022г./вторник/ от 11.00 ч. Кметство с. Дюлево- сградата на библиотеката
с. Смилец29.03.2022г./вторник/ от 9.30 ч. Кметство с. Смилец – в НЧ „Георги Михайлов - Силата”
с. Свобода29.03.2022г./вторник/ от 13.30  ч. Кметство с. Свобода – Общоселски клуб
с. Блатница29.03.2022г./вторник/ от 15.00  ч. Кметство с. Блатница-  Клуб на пенсионера
гр. Стрелча  28.03.2022г. г. /понеделник/, 17.00 ч. Общинска администрация - Ритуална зала
 
 
 Материали за проекта на бюджет на Община Стрелча за 2022 година ще бъдат публикувани на интернет страницата на общината   www.strelcha.bg

Становища и предложения по проекта за Бюджет 2022 година могат да се представят в деловодството на общината и на следните електронни адреси: kmet.strelcha@gmail.com и strelcha11@mail.bg.

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка обсъждането ще се проведе при спазване на въведените противоепидемични мерки на територията на страната с цел защита и опазване живота и здравето на гражданите. Участниците в обсъждането следва да са с предпазни маски и да се спазва дистанция от 1,5 метра.
 
 
 
 
 Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.3389 )