Новина: РЕШЕНИЕ № 455
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от admin
сряда 20 април 2022 - 17:16:16


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
РЕШЕНИЕ
№ 455
от редовно  заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 19.04.2022 г.
взето с Протокол № 39


                  ОТНОСНО: Приемане Бюджета на община Стрелча за 2022 г., инвестиционна програма, поименен списък на капиталовите разходи и разчетите за сметките за средства от Европейския съюзНовина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.3436 )