Новина: РЕШЕНИЕ № 456
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от admin
сряда 20 април 2022 - 17:17:59


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
РЕШЕНИЕ
№ 456
от редовно  заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 19. 04.2022 г.
взето с Протокол № 39


ОТНОСНО: Одобряване издаване на запис на заповед от община Стрелча в полза на Министерство на енергетиката, Програмен оператор на Програма ВЕЕЕЕС, обезпечаващ авансово плащане по договор № BGENERGY-1.002-0006 –C01 от 10.03.2022 г., сключен между Община Стрелча и Министерство на енергетиката по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ (ВЕЕЕЕС) на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., процедура BGENERGY-1.002 „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“ по проект:  „Използване на геотермална енергия за отопление и  охлаждане на общинско училище СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Стрелча“.


Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.3437 )