Новина: РЕШЕНИЕ № 458
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от admin
сряда 20 април 2022 - 17:21:10


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
РЕШЕНИЕ
№ 458
от редовно  заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 19. 04.2022 г.
взето с Протокол № 39

ОТНОСНО: Отчет  за изпълнение на Програма за закрила  детето в община Стрелча за 2021 г.
Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.3439 )