Новина: РЕШЕНИЕ № 460
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от admin
сряда 20 април 2022 - 17:24:19ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
РЕШЕНИЕ
№ 460
от редовно  заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 19. 04.2022 г.
взето с Протокол № 39

 
 ОТНОСНО: Участие на Община Стрелча в извънредно, присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване и канализационни услуги ” ЕООД  - гр. ПазарджикНовина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.3441 )