Новина: РЕШЕНИЕ № 461
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от admin
петък 20 май 2022 - 19:53:15


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
РЕШЕНИЕ
№ 461
от извънредно  заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 19. 05.2022 г.
взето с Протокол № 40


ОТНОСНО: Определяне на представител от община Стрелча в  областната комисия за изработване на областна здравна карта.
Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.3464 )