Новина: РЕШЕНИЕ № 466 ОТНОСНО: Промяна на броя на потребителите на социална услуга Център за социална рехабилитация и интеграция „Подай ръка“, като делегирана от държавата дейност.
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от admin
вторник 31 май 2022 - 15:35:12


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
РЕШЕНИЕ
№ 466
от редовно  заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 26. 05.2022 г.
взето с Протокол № 41


ОТНОСНО:  Промяна на броя на потребителите на социална услуга Център за социална рехабилитация и интеграция „Подай ръка“, като делегирана от държавата дейност.


Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.3478 )