Новина: РЕШЕНИЕ № 467 ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Стрелча.
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от admin
вторник 31 май 2022 - 15:36:50


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
РЕШЕНИЕ
№ 467
от редовно  заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 26. 05.2022 г.
взето с Протокол № 41

                                                                       

ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Стрелча.
     

Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.3479 )