Новина: РЕШЕНИЕ № 483 ОТНОСНО: : Присъждане на званието „Носител на почетния знак на Община Стрелча” на Ганчо Танчев Грозев
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от admin
петък 01 юли 2022 - 13:10:24


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
РЕШЕНИЕ
№ 483
от редовно  заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 30. 06.2022 г.
взето с Протокол № 42ОТНОСНО: : Присъждане на званието „Носител на почетния знак на Община Стрелча” на Ганчо Танчев Грозев, съгласно Наредбата за символите, званията, наградите и отличията на община Стрелча.

Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.3518 )