Новина: Информация по проект за подобряване на енергийната ефективност
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
четвъртък 30 януари 2014 - 16:09:30


Община Стрелча реализира проект  «Подобряване на енергийната ефективност на общински образователни институции – ЦДГ» д-р Стайко Стайков» и НУ «Паисий Хилендарски, община Стрелча» по Договор за БФП №BG161РО001/4.1-03/2010/054, по схема за предоставяне на БФП BG161РО001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини” по ОП”Регионално развитие”.
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ >>>
Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.393 )