Новина: Прессъобщение
(Категория: Актуално)
Публикувано от desy
петък 31 януари 2014 - 10:27:46


   На 3 февруари 2014 год. от 11 часа в залата на Младежкия център на град Стрелча общината ще проведе стартиращата конференция по проекта „Община Стрелча – към по-ефективно и отчетно изпълнение на общински политики”
Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. eu_opak.jpg

  Основната цел на проекта е повишаване ефективността и отчетността на изпълнението на общинската политика за интегрирано териториално планиране и развитие в община Стрелча.  
     Тя ще бъде изпълнена чрез: ·    
-  Разработване и въвеждане на ефективен механизъм за мониторинг и контрол по отношение на общинската политика за интегрирано териториално планиране и развитие в община Стрелча; ·   
-  Качествено разработване на общински документи с отношение към интегрираното териториално планиране и развитие на община Стрелча; ·     
-  Укрепване нивото на прозрачност и информираност и нивото на взаимодействие с местните структури на гражданското общество по отношение процеса на прилагане и мониторинг на политиката за интегрирано териториално планиране и развитие в община Стрелча. 
   Финансирането  е 100% от Оперативна програма „Административен капацитет” чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз. Стойността на проекта е 50 372 лева, а периодът на изпълнение – 9 месеца.
  Изпълнението на проект  „Община Стрелча – към по-ефективно и отчетно изпълнение на общински политики”  е  поредната стъпка в усилията на общинската администрация за подобряване качеството на живот на населението на община  Стрелча.      Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.395 )