Новина: Община Стрелча има одобрени проекти за 1 млн. 175 хил.лв. по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите"
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
сряда 05 февруари 2014 - 16:43:40


С проект на стойност 450 хил.лв. ще бъде извършен ремонт на Градската минерална баня в гр. Стрелча и изграждане на многофункционален балнеоложки комплекс. Ще бъде изграден и басейн за водо и кало лечение с размери 10 метра на 18.50 метра.
Вторият одобрен проект е Изграждане на басейн към естествен извор "Банчето" и обособяване на балнеоложки комплекс на стойност 200 хил.лв.
Със 75 хил.лв. ще бъде обновен и модернизиран физкултурен салон - НУ "П. Хилендарски", гр. Стрелча.
Ще бъде извършена Реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Стрелча - Подобект "Реконструкция на водопроводна мрежа гр. Стрелча на ул. "Трети март", ул. "Победа", ул. "Мир", ул. "Труд" в ромския квартал на стойност 450 хил. лв.
Вчера кметът на община Пазарджик Тодор Попов изнесе пред медиите подвеждаща и неточна информация, относно община Стрелча. Цитираната от него сума е 500 хил.лв. за одобрените за община Стрелча проекти. Подвеждаща за обществеността и медиите информация е била дадена в качеството му на Председател на НСОРБ, като част от Междуведомствената комисия към МС, която е  разглеждала проектните предложения на общините. Разликата в одобрените средства е драстична. Елементарната сметка показва, че става дума за разминаване от 675 хил.лв.
Информацията бе дадена още преди излизането на Постановлението на Министерски съвет, което е с днешна дата- 05.02.2014г. Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.397 )