Новина: Първа копка на пречиствателна станция за отпадъчни води направи кметът на община Стрелча инж. Георги Павлов
(Категория: Актуално)
Публикувано от strelcha_adm
понеделник 18 септември 2023 - 15:15:54


първа копка на пручиствателна станция в град стрелча 
 На 18 септември кметът на община Стрелча инж. Георги Павлов направи първа копка за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ в местността „Мечкерец“ в землището на град Стрелча.
Мащабният проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Стрелча” и „Външен /довеждащ/ колектор до ПСОВ” в гр. Стрелча”  на стойност 4 936 020,31 лв. е финансиран от  Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/. Планираната продължителност на работа на строителната площадка е 176 календарни дни. Изпълнител на строително – монтажните дейности е  „ПСОВ 22”  ДЗЗД, гр. Гоце Делчев.информациона табела за обекта
 
С изграждането на новото съоръжение ще се постигне механично и биологично пречистване на отпадъчните води на Стрелча и тяхното обеззаразяване. В процеса се включва обезводняване на утайката с предвидено аварийно изсушително поле.
Системата ще функционира чрез довеждащ канализационен колектор на всички  отпадни води от града, чието трасе ще е разположено по десния бряг на река Стрелчанска Луда Яна и стигащо до ПСОВ в местността „Мечкерец“.
„Това е един изключително важен проект за Стрелча с оглед здравните рискове за жителите и гостите на града, опазване на околната среда и развитието на туризма като структуроопределящ отрасъл“, коментира кметът инж. Георги Павлов след тържествената церемония.
„С новото съоръжение предвиждаме надеждно и стабилно пречистване на отпадъчните води, чрез което Стрелча се нарежда сред общините с широк екологичен хоризонт за развитие. Проектът е и добър пример за отлично взаимодействие между местна и държавна власт, чиито резултати са в полза на гражданите“,  допълни градоначалникът инж. Павлов.
 
първа копка на обекта
 
 
 Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.3993 )