Новина: ПОКАНА ЗА ПРИСЪСТВИЕ НА ТЪРЖЕСТВЕНА СЕСИЯ
(Категория: Актуално)
Публикувано от strelcha_adm
понеделник 06 ноември 2023 - 15:01:32


ПОКАНА ЗА ПРИСЪСТВИЕ НА
ТЪРЖЕСТВЕНА СЕСИЯ
на 08.11.2023 г. от 14:00 часа
в Ритуалната зала на Община Стрелча


Със своя Заповед № РД – 246  от 06.11.2023  г. Областният управител на област Пазарджик г-жа Валентина Кайтазова, на основание чл. 23, ал. 1, 2 и 3, във връзка с чл.30, ал.1, чл. 38, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията (ЗА), свиква първото заседание на новоизбрания Общински съвет - Стрелча на 8 ноември 2023 г. /сряда/, от 14:00 часа в Ритуална зала на Община Стрелча, при следния дневен ред:
1. Избор на Председател на Общинския съвет - Стрелча.
Преди началото на заседанието новоизбраните общински съветници и кметове ще положат клетва по чл. 32, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.4025 )