Новина: ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
вторник 04 февруари 2014 - 12:20:48


На 3 февруари 2014 год. от 11 часа в Кметска зала на община Стрелча  се проведе стартиращата пресконференция по проект „Община Стрелча – към по-ефективно и отчетно изпълнение на общински политики”. На нея присъстваха над 30 служители от общинската администрация и журналисти от Панагюрище.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.eu_opak.jpg
Основната му цел  е повишаване ефективността и отчетността на изпълнението на общинската политика за интегрирано териториално планиране и развитие в община Стрелча.

Това  ще бъде изпълнено чрез:
Разработване и въвеждане на ефективен механизъм за мониторинг и контрол по отношение на общинската политика за интегрирано териториално планиране и развитие в община Стрелча;
Качествено разработване на общински документи с отношение към интегрираното териториално планиране и развитие на община Стрелча;
Укрепване нивото на прозрачност и информираност и нивото на взаимодействие с местните структури на гражданското общество по отношение процеса на прилагане и мониторинг на политиката за интегрирано териториално планиране и развитие в община Стрелча.
Финансирането е 100% от Оперативна програма „Административен капацитет” чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз. Стойността на проекта е 50 372 лева, а периодът на изпълнение – 9 месеца.
Изпълнението на проект  „Община Стрелча – към по-ефективно и отчетно изпълнение на общински политики”  е  поредната стъпка в усилията на общинската администрация за подобряване качеството на живот на населението на община  Стрелча.Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.667 )