Новина: ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
събота 12 април 2014 - 12:39:42


На 11 април 2014 г.  в Кметска зала на община Стрелча  се проведе обществено обсъждане на визията, целите, приоритетите и мерките, които да залегнат в новия Общински план за развитие 2014-2020 на община Стрелча във връзка с Дейност 3 по проект на община Стрелча по ОПАК Община Стрелча – към по-ефективно и отчетно изпълнение на общински политики” по договор № 13-13-103/27.11.2013г. 
eu_opak.jpgНа нея присъстваха  ръководни служители от общинската администрация –Стрелча, екипа по проекта, общински съветници, служители, граждани, както и екипа  на „И-Финанси” ЕООД, избран за изпълнител.
Експертите от екипа изпълнител представиха основните приоритети:
1. Интелигентен растеж и икономическо развитие
2. Постигане на социална кохезия чрез укрепване и развитие на човешкия капитал
3. Техническа и инженерна инфраструктура
4. Екологично развитие
5. Укрепване на административния капацитет и развитие на нови професионални умения
В изказванията на гражданите, присъствали на обсъждането, имаше предложения  в мерките да бъдат заложени инвестиции за образованието в областта на интерактивните електронни технологии, да бъдат заложени и мерки за подобряване на пътната инфраструктура, както и за  осигуряването на питейна вода за населението в непрекъснат режим.

Като заключение от обсъждането бе изразено общото становище на присъствалите за доброто качество на изготвения обстоен и точен анализ а икономическото и социално развитие на  Община СтрелчаНовина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.668 )