Новина: ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
вторник 04 февруари 2014 - 13:06:16На 3 февруари 2014 год. от 11 часа в залата на Младежкия център на град Стрелча общината се проведе стартиращата конференция по проекта „Община Стрелча – към по-ефективно и отчетно изпълнение на общински политики” с участието на над 30 служители от общинската администрация, граждани, журналисти.
Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.eu_opak.jpg

Основната цел на проекта е повишаване ефективността и отчетността на изпълнението на общинската политика за интегрирано териториално планиране и развитие в община Стрелча.

По проекта ще бъдат разработени основни стратегически документи на община Стрелча, необходими за новия програмен период 2014-2020 година:
1. Общински план за развитие 2014г. -2020г.
2. Концепция за пространствено развитие
3. Правилник за мониторинг и контрол на общинската политика за интегрирано териториално планиране и развитие на община Стрелча

Финансирането  е 100% от Оперативна програма „Административен капацитет” чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз. Стойността на проекта е 50 372 лева, а периодът на изпълнение – 9 месеца.
Изпълнението на проект  „Община Стрелча – към по-ефективно и отчетно изпълнение на общински политики”  е  поредната стъпка в усилията на общинската администрация за подобряване качеството на живот на населението на община  Стрелча.Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.674 )