· ОУП
      АКТУАЛНО
ЗАПАЛВАНЕ НА КОЛЕДНИТЕ СВЕТЛИНИ В СТРЕЛЧА
петък 02 декември 2022 - 16:00:47

коледа

[ Прочети още...]

изглед за печат създай pdf с тази новина
Противопожарна опасност през зимния сезон
петък 02 декември 2022 - 15:00:35

телефон 112
Основни правила за безопасност:
Не използвай неизправни отоплителни и нагревателни уреди;
Бъди внимателен при работа с газови уреди и следвай указанията на производителя ;
Не претоварвай електрическата инсталация и не използвай едновременно голям брой удължители и разклонители;
Не оставяй без наблюдение готварски уреди, печки за отопление и други нагревателни уреди

[ Прочети още...]

изглед за печат създай pdf с тази новина
Важно съобщение във връзка с първично огнище на туберкулоза
понеделник 14 ноември 2022 - 14:15:26

 заболяване от туберколоза по говедата  Във връзка с възникнало първично огнище на заболяване от туберкулоза по говедата в животновъден обект на територията на община Стрелча и проведено на 11.11.2022 г. извънредно заседание   на  Общинската  епизоотична комисия, уведомяваме населението за приетите  мерки за предотвратяване разпространението на заболяването  на територията   на община Стрелча.

[ Прочети още...]

изглед за печат създай pdf с тази новина
Исторически музей–Стрелча представя изложба посветена на д-р Стайко Стайков
сряда 09 ноември 2022 - 16:39:52

       В Исторически музей – Стрелча може да се посети изложба, посветена на един от блестящите учените в младата българска държава - д-р Стайко Стайков. Той успява да положи основите на българската метеорология, климатология и сеизмология на нивото на европейската наука.

[ Прочети още...]

изглед за печат създай pdf с тази новина
Община Стрелча продължава изпълнението по проект "Патронажна грижа + в община Стрелча"
понеделник 07 ноември 2022 - 14:48:30

           След сключено  допълнително споразумение към Договор № BG05M9OP001-6.002-0189 община Стрелча продължава  изпълнението на дейностите по Проект "Патронажна грижа + в община Стрелча". Проектът се изпълнява от 01.11.2021 г., след сключен договор по процедура BG05M9OP001-6.002 "Патронажна грижа +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос № 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката “.

[ Прочети още...]

изглед за печат създай pdf с тази новина
Видеозапис от заседанието на Общински съвет - Стрелча - на 24.11.2022 г.
петък 02 декември 2022 - 15:18:13

[ Прочети още...]

изглед за печат създай pdf с тази новина
Община Стрелча стартира акция за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
вторник 29 ноември 2022 - 10:31:54

 
отпадъци
 
        Община Стрелча организира акция за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ и негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/. Инициативата ще се проведе от 29 ноември  до 4 декември 2022 г.

[ Прочети още...]

изглед за печат създай pdf с тази новина
Община Стрелча за трети път връчи Националната литературна награда "Богдан Овесянин"
четвъртък 10 ноември 2022 - 13:22:19

Тодор Каракашев
Тодор Каракашев - поет, преводач, литературен критик и изтъкнат изследовател на творчеството на Богдан Овесянин е третият носител на престижната награда, учредена в Стрелча през 2014 г.
 Присъждането на наградата дойде след единодушно решение на комисия в състав поетът Боян Ангелов, публицистът и издател Иван Гранитски и стрелчанския писател Яко Бойчев.

[ Прочети още...]

изглед за печат създай pdf с тази новина
Покана за среща на Кмета на Община Стрелча с обществеността по квартали - за отчет на Програмата за управление
вторник 08 ноември 2022 - 13:21:13

ПОКАНА         
 
Уважаеми жители на град Стрелча,
           
              Кметът на община Стрелча инж. Георги Павлов Ви кани на срещи по кварталитe  за отчет на Програмата за управление на община Стрелча за периода м. октомври 2020 г. – м. октомври 2022 г.
 
             Срещите ще се проведат по следния график:
 

[ Прочети още...]

изглед за печат създай pdf с тази новина
Община Стрелча връчва националната литературна награда „Богдан Овесянин”
петък 04 ноември 2022 - 11:49:08

bogdan_ovesyanin202211.jpg

[ Прочети още...]

изглед за печат създай pdf с тази новина
Отиди на страница  [1] 2 3 ... 121 122 123
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.