· ОУП
Община Стрелча ще реализира още един социален проект по Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г. по програма Правосъдие, BGJUSTICE – 4.002 „Малка гарантова схема О4“
неделя 19 юни 2022 - 09:08:48

норвежки фонд
Проект: „Повишаване капацитета и осведомеността относно домашното насилие и насилието по полов признак в Южен централен район“
Бенефициент: Сдружение „Съюз за България“
Партньори: Община Стрелча, Мулти Левъл Консултинг, Supras (Норвегия)
Бюджет: 390 594,20 лева (100% финансиране от Норвежки финансов механизъм)

Проектът е насочен към разработване на пилотна услуга във връзка с домашното насилие и насилието, основано на полов признак и създаване на център за подкрепа, предоставяне на консултации и информация „Не си сама“. Центърът ще бъде създаден на местно ниво, в общината-партньор по проекта, Стрелча.
 
Важен елемент за постигане целите на проекта и за предоставяне на местни услуги „по мярка“ са планираните проучвания и анализи в десет общини, които ще бъдат избрани от ЮЦР (вкл. Община Стрелча). Проучванията и анализите ще са в две основни направления: уязвими групи - жени и деца, преживели домашно насилие и насилие по полов признак, с акцент върху ромската общност и съществуващ капацитет на подкрепящите специалисти. На база получените резултати и изводи ще се разработят 10 бр. индивидуални обучителни програми, насочени към специалистите от 10-те избрани общини. След преминаване през обученията, 80 подкрепящи специалисти от ЮЦР ще повишат капацитета си и ще бъдат готови да оказват подкрепа на уязвимите групи в своите населени места от ЮЦР. Пилотно това ще бъде представено в рамките на изпълнение на проекта с новия център „Не си сама“ в Община Стрелча.
 
Основна дейност по проекта ще е  „Създаване на пилотен център „Не си сама“ - услуга на местно ниво за работа с жени и деца, преживели домашно насилие и насилие по полов признак, вкл. от ромската общност в Община Стрелча“. Пилотният център ще функционира на територията на Стрелча в рамките на 9 месеца след приключване обучението на специалистите от община Стрелча, както и след приключване на проекта. Целта на пилотния център е достигане до самите групи в общността чрез следните примерни дейности: информиране за правата на жертвите на домашно насилие и на насилие, основано на полов признак; консултиране за рискове/ фактори, които водят до домашно насилие и насилие, основано на полов признак; пряко консултиране на жертви на домашно насилие и насилие, основано на полов признак /включително осигуряване на възможност за анонимно консултиране/; информиране на/ координация между оправомощените институции и професионални организации при работа по случай; консултиране на близки и роднини, жертви на насилие и др.
 
Създаването на новия пилотен център в рамките на проекта към община Стрелча е надграждане на дейността на местната власт по отношение на социалните мерки.Проектът предвижда обзавеждане на пилотния център в Стрелча и откриване на две работни места, а специалистите, които ще бъдат назначени ще преминат през предварително  обучение и след това ще бъдат назначени до финализиране на проекта.
 изглед за печат създай pdf с тази новина
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.